Autour du plein, installation
Autour du plein, installation

10 po x 10 po chacun

press to zoom
Loeil qui voit
Loeil qui voit

60 po x 40 po

press to zoom
Chaud et froid
Chaud et froid

press to zoom
Autour du plein, installation
Autour du plein, installation

10 po x 10 po chacun

press to zoom
1/8